Zapytanie ofertowe

W  związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Koordynacja projektem systemowym „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki „ Termin realizacji zamówienia : styczeń – grudzień 2012. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert . Inne istotne warunki zamówienia - Zamówienie obejmuje przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz koordynacją realizacji projektu. Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe na Koordynację projektu systemowego „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia 23 grudnia  2011 r. do godz. 15.30.


Alicja Karmelita Kierownik GOPS