ue2011a

,, Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki ”

W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim kontynuuje realizację projektu systemowego pn „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”. Do projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zakwalifikowano 8 kobiet.  Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem. Uczestniczki projektu korzystają z poradnictwa zawodowego i psychologicznego, treningów kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów osobistego rozwoju, asystenta rodziny.  W ramach projektu odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne oraz wycieczka do Wrocławia, w których wzięły udział beneficjentki ostateczne wraz z rodzinami oraz personel projektu. W lipcu br. został również zorganizowany wypoczynek letni dla dzieci uczestniczek projektu.