ue2011a

Kurs zawodowy „Pracownik porządkowy z podstawami ochrony mienia”

W ramach IV edycji Projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” Beneficjent ostateczny ukończył kurs zawodowy „Pracownik porządkowy z podstawami ochrony mienia”. Szkolenie trwało 36 godzin dydaktycznych. Podczas zajęć teoretycznych poruszone były zagadnienia obejmujące następującą tematykę: przepisy BHP i p.poż., utrzymywanie obiektów i terenów zielonych z elementami ochrony środowiska, podstawy ochrony mienia. Uczestnik szkolenia uzyskał zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dn. 27.02.2006). Beneficjent ostateczny  przyznał, iż szkolenie spełniło jego oczekiwania oraz umożliwiło mu poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.