ue2011a

Realizacja kursu prawa jazdy kat. B

W ramach Projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” dwie Beneficjentki ostateczne rozpoczęły kurs prawa jazdy kat. B. Szkolenie obejmuje 30 godzin nauki teorii oraz 30 godzin jazdy. W ramach kursu Beneficjentkom zapewniono badanie lekarskie oraz odpowiednie materiały szkoleniowe. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs prawa jazdy oferowany jest bezpłatnie Uczestniczkom projektu. Beneficjentki ostateczne na chwilę obecną zdały pozytywnie egzamin wewnętrzny, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestniczki projektu wyraziły zadowolenie z przebiegu szkolenia i mają głęboką nadzieję, że uda im się zdać ostateczny egzamin końcowy.