ue2011a

Spotkanie podsumowujące IV edycję projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

W dniu 28 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W spotkaniu wzięli udział klienci GOPS Jeżów Sudecki, którzy jednocześnie byli uczestnikami projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, jak również  pracownicy GOPS zaangażowani w pracę projektu. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli gminy Jeżów Sudecki: Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Artura Smolarka,  Przewodniczącą Komisji Budżetu  i Spraw Społecznych Rady Gminy – Panią Krystynę Tykę, Wójta Gminy  - Pana Edwarda Dudka, Sekretarza Gminy - Pana Ryszarda Wacha oraz przedstawicieli firm prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu. Uczestnicy w ramach projektu mieli możliwość korzystania z konsultacji psychospołecznych, pracy z doradcą zawodowym, udziału w kursach zawodowych. Działania odbywające się w ramach projektu umożliwiły jego uczestnikom rozwój osobisty, integrację społeczną i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Wszyscy uczestnicy projektu wykazali zadowolenie i satysfakcję z przebiegu projektu  „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”.