ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: Kurs prawa jazdy kat.B dla czterech osób

Termin realizacji zamówienia :  czerwiec  - grudzień 2012
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – zamówienie obejmuje kurs prawa jazdy kat. B  ( część teoretyczna i praktyczna) , koszt wizyty lekarskiej przed przystąpieniem do kursu oraz koszt egzaminu państwowego dla 4 osób .

Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  - Kurs prawa jazdy kat.B ”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem -  nr 75 7132254 w terminie do dnia 10 czerwca   2012   r. do godz. 15.30.

 

Alicja Karmelita - Kierownik GOPS