ue2011a

Warsztaty rozwoju osobistego i poradnictwo zawodowe

Uczestnicy piątej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” biorą aktywny udział w zajęciach umożliwiających nabycie nowych kompetencji zawodowych   i sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Warsztaty osobistego rozwoju i poradnictwo zawodowe są formą wsparcia grupowego i indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Warsztaty dają szansę uczestnikom projektu na uzyskanie informacji  na temat aktualnych wymagań rynku pracy, a także umożliwiają przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, w tym opracowywanie dokumentów aplikacyjnych wymaganych na otwartym rynku pracy. Udział w warsztatach pozwoli również uczestnikom projektu budować poczucie własnej wartości i pewności siebie, zwiększyć szacunek dla samego siebie oraz poprawić umiejętności komunikacyjne w sytuacjach osobistych i zawodowych.