ue2011a

Realizacja kursu prawa jazdy kat. B

Grupa uczestników V edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” w czerwcu br. rozpoczęła kurs prawa jazdy kat. B. Ukończenie kursu prawa  jazdy przyczyni  się do  zwiększenia  mobilności uczestników projektu, zdobycia  nowych umiejętności, które mogą zadecydować o większej konkurencyjności na otwartym rynku pracy. W ramach kursu uczestnicy realizują 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazd. Wszystkie osoby mają  zapewnione badania lekarskie oraz materiały szkoleniowe. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz państwowym. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs prawa jazdy oferowany jest bezpłatnie Uczestniczkom projektu.