ue2011a

Realizacja projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

W ramach realizacji piątej edycji projektu „Nowa szansa w Gminie Jeżów Sudecki” uczestnicy zakończyli udział w warsztatach rozwoju osobistego i poradnictwa zawodowego. W obecnej chwili grupa bierze udział w kursach zawodowych, które zostały indywidualnie dobrane do potrzeb każdego uczestnika projektu.
Dzięki projektowi  „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” uczestnicy mają szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, które umożliwią sprawniejsze poruszanie się na otwartym rynku pracy. W ramach projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zorganizowano następujące kursy:
- Operator koparko-ładowarki wszystkich typów kl.III,
- Kurs prawa jazdy kat. B,
- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
- Pracownik porządkowy z podstawami ochrony mienia,
- Stylizacja paznokci i wizażu,
- Kucharz małej gastronomii z podstawami cateringu z obsługą kasy fiskalnej.
 Uczestnicy projektu i ich najbliższe otoczenie zostali objęci pomocą psychologa. Zainteresowani  uczestniczą w indywidualnej terapii psychospołecznej, która ma na celu ukazanie uczestnikom projektu sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zmianę nastawienia do życia, lepsze poznanie siebie, analizę swoich obaw i problemów, tak by skutecznie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.
Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, a także umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie umożliwi osobom długotrwale bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym zwiększenie szans na rynku pracy, podniesienie kompetencji życiowych oraz umiejętności społecznych. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.