ue2011a

„Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi”

W ramach realizacji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” zapewniono dzieciom uczestników biorących udział w szkoleniach i warsztatach, profesjonalną opiekę. Podczas zajęć dzieci miały okazję uczestniczyć w aktywnym słuchaniu i poznawaniu literatury dziecięcej. Obcowanie ze światem książki daje dziecku możliwość kontaktu  z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu. To także okazja do stymulacji szybszego rozwoju dzieci oraz wzbogacenia  zasobu ich słownictwa. Głośne czytanie  rozwija u dzieci aktywność poznawczą,  uczy wartości moralnych, pozwala poszerzyć wiedzę ogólną a także poprawić koncentrację. Zajęcia z zakresu biblioterapii mogą pomóc dzieciom w radzeniu sobie z różnymi problemami dnia codziennego. Powodują wzrost samoświadomości, empatii, szacunku wobec siebie.  Ułatwiają określenie własnej tożsamości i poprawiają kompetencje społeczne poprzez lepsze nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi. Biblioterapia pomaga również dzieciom zrozumieć ich własne emocje, redukować stres, pozbyć się lęku i poczucia osamotnienia. Świat bajek i baśni to doskonała okazja by rozbudzić zainteresowania a także szansa na swobodną ekspresję własnych przeżyć. Zajęcia z książką połączone zostały z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, tak by uatrakcyjnić dzieciom czas i stworzyć im jak najbardziej optymalne środowisko, w którym zaistnieje szansa na pełne wsparcie ich rozwoju, pobudzenie intelektu i wyobraźni.  Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.