ue2011a

Wieczór kulturalny

W ramach realizacji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” został zorganizowany „Wieczór kulturalny”, podczas którego uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin mogli obejrzeć przedstawienie w jeleniogórskim Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida pt. „Wojna bajek”.  Przedstawienie stanowiło niezwykłą atrakcję dla najmłodszych. Dla niektórych dzieci było to pierwsze spotkanie z teatrem.  Obcowanie ze sztuką stanowi bardzo ważny element w rozwoju społecznym i emocjonalnym każdego człowieka. Dzięki sztuce „Wojna bajek” dzieci, jak również dorośli, mogli uświadomić sobie jaką rolę w funkcjonowaniu człowieka odgrywa książka i jakie zagrożenia niesie ze sobą życie, w którym dominuje tylko telewizja i komputer, jako jedyny sposób spędzania wolnego czasu. W ramach wyjścia do teatru wszystkim uczestnikom zapewniono transport. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.

Aleksandra Pieczyska