ue2011a

Prelekcje w ramach projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”

W dniu 26.10.2012 r., w ramach realizacji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”, zostały zorganizowane dwie prelekcje pt. „Odpowiedzialne rodzicielstwo jako integralny etap dojrzałości seksualnej” oraz „Osoba starsza w domu – co to oznacza dla domowników”. Prelekcja „Odpowiedzialne rodzicielstwo jako integralny etap dojrzałości seksualnej” odbyła się w odpowiedzi na potrzebę edukacji seksualnej młodzieży, jak i ich opiekunów.  Pierwsza część spotkania zorganizowana została tylko dla uczniów klas gimnazjalnych i miała na celu ukazanie młodym ludziom odpowiedzialnej postawy za przyszłą rodzinę oraz wyposażanie ich w niezbędną wiedzę dotyczącą odpowiedzialnych zachowań seksualnych. Podczas drugiej części spotkania, która została przeznaczona dla uczestniczek projektu i ich otoczenia, przeprowadzono prelekcję zarówno z tematyki odpowiedzialnego rodzicielstwa, jak również odbył się wykład pt. „Osoba starsza w domu – co to oznacza dla domowników”. Prelekcje skierowane zarówno do młodzieży gimnazjalnej, jak i uczestniczek projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” oraz ich otoczenia, zostały  współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.