ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164/2006, poz. 1163 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Terapia psychospołeczna
Termin realizacji zamówienia : lipiec   -  grudzień    2013
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia –Terapia psychospołeczna  indywidualna  dla 5 osób  w siedzibie zamawiającego  , po 14  godzin  z każdą osobą.

Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe –Terapia psychospołeczna ”.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem  -  nr 75 7132254
w terminie do dnia 12 lipca    2013   r. do godz. 15.30.