ue2011a

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na  
zapytanie ofertowe  z dnia 28 czerwca 2013 r. dot. usługi – Kurs prawa jazdy kat.B dla trzech osób
odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę złożoną przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „RYŚ”  58-560 Jelenia Góra Wojcieszyce 54.