ue2011a

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na   zapytanie ofertowe  z dnia 28 czerwca 2013 r. dot. usługi – Kurs Stylizacja Paznokci i Wizażu  odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę złożoną przez Prywatne Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10