ue2011a

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na   zapytanie ofertowe  z dnia 28 czerwca 2013 r. dot. usługi – Kurs Podstawy Ochrony Mienia odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę    złożoną przez   Prywatne    Centrum   Kształcenia    Kadr    w    Jeleniej Górze  ul. Mickiewicza 10