ue2011a

Warsztaty rozwoju osobistego

W ramach realizacji szóstej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” jego odbiorcy, obok kursów zawodowych i terapii psychospołecznej,  mają możliwość uczestnictwa w warsztatach rozwoju osobistego. Warsztaty mają charakter grupowych
i indywidualnych spotkań.
Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnicy projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” mają szansę przełamania własnych ograniczeń, odkrycia nowych możliwości, pogłębienia wiedzy interpersonalnej i emocjonalnej. Warsztaty są okazją na lepsze zrozumienie siebie, potrzeb własnych, pokonania wewnętrznych ograniczeń,
co może przełożyć się na polepszenie relacji z innymi ludźmi i zmniejszenie poczucie wykluczenia społecznego.

W ramach warsztatów Uczestnicy projektu mają szansę uzyskania pomocy
w określeniu posiadanych kompetencji zawodowych. Otrzymają również odpowiednie narzędzia do tworzenia dokumentów aplikacyjnych tj. list motywacyjny, CV. Spotkania umożliwiają również uzyskanie wiedzy na temat skutecznych sposobów poruszania się po otwartym rynku pracy.
 Udział w warsztatach z zakresu rozwoju osobistego jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską.