ue2011a

Kurs „Podstawy ochrony mienia”

W ramach realizacji szóstej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” jeden niepełnosprawny mężczyzna bierze udział w kursie zawodowym „Podstawy ochrony mienia”.

Uczestnictwo w kursie może również przyczynić się do wzrostu  motywacji do podjęcia zatrudnienia. Tym samym udział w kursie zawodowym daje możliwość zwiększenia szans na otwartym rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskania nowych umiejętności.

Uczestnictwo w kursie zawodowym z zakresu podstaw ochrony mienia, dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską, jest bezpłatne. Wszystkie materiały dydaktyczne Uczestnik projektu otrzymuje nieodpłatnie.

Uczestnik projektu wyraża satysfakcję z udziału w kursie zawodowym „Podstawy ochrony mienia”.