ue2011a

Kurs prawa jazdy kat. B

Dwoje Uczestników VI edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” bierze udział w kursie prawa jazdy kat. B. Szkolenie obejmuje 30 godz. zajęć teoretycznych  i 30 godz. praktycznej nauki kierowania pojazdem. Kursanci szlifują umiejętności jazdy na autach takich samych, jakie używane są na egzaminie państwowym  w jeleniogórskim WORD.

Posiadanie prawa jazdy kat. B z pewnością pomoże Uczestnikom projektu w swobodnym poruszaniu się, jak również może być atutem dla przyszłego pracodawcy. Tym samym zdany pozytywnie egzamin na prawo jazdy umożliwi Uczestnikom projektu lepsze poruszanie się na rynku pracy, a co za tym idzie daje szansę na znalezienie stałego zatrudnienia.

Wszystkie osoby biorące udział w kursie prawa jazdy kat. B mają  zapewnione nieodpłatnie badania lekarskie oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz państwowym. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs prawa jazdy oferowany jest Uczestniczkom projektu bezpłatnie.

Wszystkim osobom biorącym udział w kursie prawa jazdy życzymy pozytywnych wyników egzaminów i  wytrwałości w realizacji zamierzeń, które przyczynią się do podniesienia ich kwalifikacji społecznych i zawodowych w ramach realizowanego projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki”.