ue2011a

Wyjście do teatru w ramach spotkania informacyjno-integracyjnego

Dla uczestników projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” oraz ich najbliższego otoczenia zostało zorganizowane w dniu 08.11.2013 r. wyjście do Teatru  im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
Uczestnicy projektu wraz z najbliższym otoczeniem obejrzeli adaptację sztuki Molier’a “Don Juan”. Dla niektórych osób był to pierwszy kontakt z teatrem. Uczestnicy, którzy debiutowali jako widzowie teatru, mieli szansę doświadczyć nowych emocji oraz uwrażliwić się poprzez sztukę. Ponadto, wyjście do teatru miało rozbudzić w uczestnikach projektu potrzebę obcowania z kulturą wyższego rzędu, a także ukazać alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Wyjście do teatru to także doskonała okazja na integrację grupy i przeciwdziałanie wykluczenia społecznego.
Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne. Uczestnicy projektu oraz ich rodziny zapewniony mieli darmowy transport.