ue2011a

Prelekcja pt. „Cukrzyca – profilaktyka, leczenie, jak z tym żyć?”

Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna stanowi nie lada wyzwanie nie tylko dla sytemu opieki zdrowotnej, ale wymaga przede wszystkim poszerzenia wiedzy w społeczeństwie, w szczególności gdy w ostatnich latach zachorowalność na nią tak drastycznie wzrosła.  
W związku z powyższym dla  uczestników projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” oraz ich najbliższego otoczenia została zorganizowana w dniu 14.11.2013 r. prelekcja pt. „Cukrzyca – profilaktyka, leczenie, jak z tym żyć?”. Spotkanie informacyjne prowadzone było przez pielęgniarkę współpracującą na co dzień z poradnią diabetologiczną działającą w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

Celem prelekcji było przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej powstawania i przebiegu cukrzycy, jej typów, ukazanie jej wpływu na całościowe funkcjonowanie organizmu człowieka, jak również pokazanie możliwości poprawiających jakość życia osób
z cukrzycą. Wszystkie chętne osoby mogły skorzystać z bezpłatnego pomiaru insuliny. Ponadto, dla uczestników prelekcji przygotowano nieodpłatne materiały dydaktyczne związane z tematyką cukrzycy.
Podczas spotkania wszyscy chętni mogli podzielić się własnymi doświadczeniami, jak również zadać pytania wieloletniej specjalistce z poradni  diabetologicznej.
Dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prelekcja „Cukrzyca – profilaktyka, leczenie, jak z tym żyć?” została zaoferowana uczestnikom i ich otoczeniu bezpłatnie.