ue2011a

Prelekcja „Pułapki współczesnego świata – narkotyki i dopalcze”

W związku z nasilającym się problemem nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież i dzieci, który wynika z coraz powszechniejszej dostępności do narkotyków
i dopalaczy oraz niedostatecznej wiedzy na ich temat, w dniu 22 listopada 2013 r. - w ramach projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” - została zorganizowana prelekcja
pt. „Pułapki współczesnego świata – narkotyki i dopalacze”.
Spotkanie prowadzone było przez specjalistkę z Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „Monar” w Jeleniej Górze. W prelekcji wzięli udział uczestnicy projektu oraz ich najbliższe otoczenie. Podczas spotkania omówione zostały zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych środków psychoaktywnych, jak również objawy uzależnienia od wybranych substancji. Podczas spotkania obalono  nieprawdziwe mity funkcjonujące w społeczeństwie dotyczące dopalaczy i pozostałych narkotyków, uzyskano odpowiedzi na nurtujące pytania i  informacje, gdzie można szukać profesjonalnej pomocy.

Poruszana na prelekcji tematyka miała uświadomić uczestnikom spotkania, dlaczego tak ważna jest profilaktyka w zakresie zapobiegania nadużywania narkotyków oraz dopalaczy. Dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prelekcja „Pułapki współczesnego świata – narkotyki i dopalcze” została zaoferowana uczestnikom i ich otoczeniu bezpłatnie.