ue2011a

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na  
zapytanie ofertowe  z dnia 23 maja  2014 r. dot. usługi – Kurs prawa jazdy kat.B dla czterech osób
odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę złożoną przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „RYŚ”  58-560 Jelenia Góra Wojcieszyce 54.

 

Kierownik GOPS
(-)    Alicja  Karmelita