ue2011a

Warsztaty rozwoju osobistego

W ramach realizacji kolejnej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” jego odbiorcy mają szansę bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach rozwoju osobistego.
Warsztaty są doskonałą okazją na zmianę perspektywy widzenia własnej osoby, zwiększenie potencjału do tworzenia zdrowych relacji interpersonalnych i polepszenia własnego funkcjonowania w społeczeństwie. Celem zajęć jest również rozwijanie świadomości własnych wad i zalet, budowanie poczucia własnej wartości, a także uświadomienie roli samoakceptacji w życiu człowieka.
 Dzięki indywidualnym i grupowym spotkaniom uczestnicy projektu mają szansę na zdobycie nowych kompetencji poprzez naukę formułowania dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacyjnym tj. list motywacyjny, CV przy ubieganiu się o pracę.
Udział w warsztatach z zakresu rozwoju osobistego jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską.