ue2011a

Kurs „Podstawy ochrony mienia”

W ramach realizacji szóstej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” jeden niepełnosprawny mężczyzna bierze udział w kursie zawodowym „Podstawy ochrony mienia”.

Uczestnictwo w kursie może również przyczynić się do wzrostu  motywacji do podjęcia zatrudnienia. Tym samym udział w kursie zawodowym daje możliwość zwiększenia szans na otwartym rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskania nowych umiejętności.

Uczestnictwo w kursie zawodowym z zakresu podstaw ochrony mienia, dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską, jest bezpłatne. Wszystkie materiały dydaktyczne Uczestnik projektu otrzymuje nieodpłatnie.

Uczestnik projektu wyraża satysfakcję z udziału w kursie zawodowym „Podstawy ochrony mienia”.

Warsztaty rozwoju osobistego

W ramach realizacji szóstej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” jego odbiorcy, obok kursów zawodowych i terapii psychospołecznej,  mają możliwość uczestnictwa w warsztatach rozwoju osobistego. Warsztaty mają charakter grupowych
i indywidualnych spotkań.
Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnicy projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” mają szansę przełamania własnych ograniczeń, odkrycia nowych możliwości, pogłębienia wiedzy interpersonalnej i emocjonalnej. Warsztaty są okazją na lepsze zrozumienie siebie, potrzeb własnych, pokonania wewnętrznych ograniczeń,
co może przełożyć się na polepszenie relacji z innymi ludźmi i zmniejszenie poczucie wykluczenia społecznego.

W ramach warsztatów Uczestnicy projektu mają szansę uzyskania pomocy
w określeniu posiadanych kompetencji zawodowych. Otrzymają również odpowiednie narzędzia do tworzenia dokumentów aplikacyjnych tj. list motywacyjny, CV. Spotkania umożliwiają również uzyskanie wiedzy na temat skutecznych sposobów poruszania się po otwartym rynku pracy.
 Udział w warsztatach z zakresu rozwoju osobistego jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na   zapytanie ofertowe  z dnia 28 czerwca 2013 r. dot. usługi – Kurs Podstawy Ochrony Mienia odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę    złożoną przez   Prywatne    Centrum   Kształcenia    Kadr    w    Jeleniej Górze  ul. Mickiewicza 10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na   zapytanie ofertowe  z dnia 28 czerwca 2013 r. dot. usługi – Kurs Stylizacja Paznokci i Wizażu  odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę złożoną przez Prywatne Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na   zapytanie ofertowe  z dnia 28 czerwca 2013 r. dot. usługi – Warsztaty Osobistego Rozwoju odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę    złożoną    przez     Prywatne      Centrum     Kształcenia   Kadr    w Jeleniej Górze     ul. Mickiewicza 10.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na   zapytanie ofertowe  z dnia 28 czerwca 2013 r. dot. usługi – Terapia Psychospołeczna odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę złożoną przez Prywatny Gabinet Psychologiczny Piotr Kędziora.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na  
zapytanie ofertowe  z dnia 28 czerwca 2013 r. dot. usługi – Kurs prawa jazdy kat.B dla trzech osób
odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę złożoną przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „RYŚ”  58-560 Jelenia Góra Wojcieszyce 54.