ue2011a

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.Nr  164/2006, poz. 1163 ze zm.)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi  :  Terapia psychospołeczna -  indywidualna . Termin realizacji zamówienia : czerwiec - grudzień  2012 Cena jest jedynym kryterium oceny ofert Inne istotne warunki zamówienia  - Terapia psychospołeczna  - indywidualna dla 8 osób  w  wymiarze po 8 godzin na osobę. Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić   w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  - Terapia  psychospołeczna  indywidualna ”.  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem po nr 75 7132254 w terminie do dnia  20 czerwca   2012 r. do godz. 15.30.

Alicja Karmelita  
Kierownik   GOPS Jeżów Sudecki, 28 maja  2012 r.