ue2011a

Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi

Zapytanie  ofertowe. W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.Nr  164/2006, poz. 1163 ze zm.)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym  o cenę usługi  : Organizacja i prowadzenie zajęć  z dziećmi   

                                        
Termin realizacji zamówienia :  wrzesień   –  grudzień   2012
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia  - Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi
w wymiarze 140 godzin  
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić   w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  -  Organizacja i prowadzenie zajęć  z dziećmi ”.
 Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem pod nr 75 7132254
w terminie do dnia  24 sierpnia  r. do godz. 15.30.

Alicja Karmelita-Kierownik   GOPS