Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 139 poz. 992 ze zm.).