Dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoba posiadająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • z tytułu urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1.000 zł na każde urodzone dziecko
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia świadczenia alimentacyjnego - dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości miesięcznie:
  - 60 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
  - 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku życia
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  - w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, na stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego - w wysokości 90 zł miesięcznie w okresie pobierania nauki, tj. od września do czerwca
  - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej w wysokości 50 zł miesięcznie w okresie pobierania nauki tj. od września do czerwca.
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, a także rocznego przygotowania przedszkolnego raz w roku w wysokości 100 zł na dziecko